PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

ZGŁOSZENIA w KONKURSIE SĄ PRZYJMOWANE W terminie: 11.09. - 24.09.2018*
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Można się z nami skontaktować pod adresem dane.osobowe@wedel.pl, dane zostaną udostępnione naszym usługodawcom, w tym: PMICombera sp. z o.o., Organizatorowi Konkursu, który przetwarza je w celu obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Można się z nim skontaktować pod adresem kontakt@pmi.pl. Prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz administratora danych osobowych.